De inhoud van deze website is niet bedoeld als vervanging van regulier medisch advies, diagnose of behandeling. De bezoeker van deze website neemt de volledige wettelijke verantwoordelijkheid voor de beslissingen die hij maakt met betrekking tot zijn eigen gezondheid. De informatie die wij aanbieden is uitsluitend voor educatieve doeleinden. Wij willen de bezoeker bewuster maken zodat hij zijn eigen keuzes kan maken en daarop zijn beslissingen neemt, wel of niet met behulp van een erkende zorgverlener. Zara’s Life is een informatiebron voor jouw gezondheid, geen medisch instituut. Daarom kunnen we geen adviezen geven over specifieke gezondheidsproblemen, ziekten of behandelingen. Alle inhoud, inclusief alle teksten, afbeeldingen, foto’s en informatie die beschikbaar is op of via deze website, is alleen voor algemene informatieve doeleinden. Wel geven we algemene informatie die jou mogelijk kan helpen de juiste behandeling te vinden. Start, stop of wijzig nooit een behandeling zonder eerst jouw arts te raadplegen.

De inhoud van deze website is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gekomen.Zara’s Life controleert en actualiseert de informatie op haar website regelmatig. Maar Zara’s Life kan niet garanderen dat die informatie altijd klopt en volledig is. Daarom accepteert Zara’s Life geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie op deze website.

Op deze website bieden wij links naar websites van derden. Zara’s Life kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie op die websites.

Het is niet toegestaan om de teksten op deze website te gebruiken, tenzij Zara’s Life als bron vermeld wordt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zara’s Life is het niet toegestaan om beeldmateriaal van deze website op enigerlei wijze te gebruiken.

Zara’s Life aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van deze site, of voortkomend uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel op risico van de gebruiker.