Focus op het positieve

Ik ben op een positief dieet

Sinds enkele weken. Mijn dieet is vrij simpel want daar hou ik van. Het komt erop neer dat ik me zoveel mogelijk focus op het positieve. Ik heb namelijk geleerd uit wetenschappelijk onderzoek dat mijn brein niet uit zichzelf positieve informatie tot zich neemt.

Die positieve informatie haal ik voornamelijk uit podcasts. Met het trefwoord ‘positiviteit’ zocht ik in de podcast app en kwam ik terecht bij de positiviteitspodcasts van Boukje Jongedijk. Veel positiever kun je het niet hebben, bedacht ik me.

Ik ging aan de slag en de eerste podcast die ik beluisterde, was meteen een voltreffer. Het ging over de wetenschap van het positieve, zo leuk. En lekker positief ook 😉. In de betreffende podcast interviewt Boukje een expert op het gebied van de positieve psychologie. Haar naam is Fredrike Bannink en ze is klinisch psycholoog. Fredrike is – net als het merendeel van de psychologen – probleemgericht opgeleid en in haar werk als cognitief gedragstherapeut kreeg ze de behoefte om haar cliënten een stapje verder te brengen dan alleen het oplossen van problemen. Dat was haar motivatie om zich toe te leggen op de oplossingsgerichte psychologie en op de tak van de psychologie die antwoorden zoekt op de vraag: “Hoe haal je het beste uit het leven.” Dit klinkt me als muziek in de oren.

Positieve psychologie gaat over oplossingen

Ik ga nu wat dieper in op de positieve psychologie maar als je denkt: “Ik weet het wel”, kun je direct door naar de volgende alinea voor een hoopvol bericht dat je hopelijk inspireert.

Fredrike vertelt in de podcast aan Boukje dat de positieve psychologie een wetenschappelijke stroming is in de psychologie die in de jaren negentig is ontstaan in Amerika. Ze licht toe dat de reguliere psychologie vooral kijkt naar wat er mis is met mensen, organisaties, relaties of gezinnen en hoe je dat kunt repareren. De positieve psychologie kijkt juist naar hoe je het beste uit jezelf kunt halen en anderen.

De positieve tak van de psychologie doet wetenschappelijk onderzoek naar allerlei – wat Fredrike noemt – ‘familieleden van de positieve psychologie’ zoals veerkracht, moed, hoop, positieve emoties, wijsheid, altruïsme en flow. Enkele voorbeelden die ze geeft, wil ik nader belichten want de eenvoud ervan spreekt me aan.

Hopen is makkelijker dan je denkt

Het eerste voorbeeld gaat over hoop. Uit onderzoek blijkt dat hoop iets is wat je doet, dus het gaat over gedrag. Mensen die veel hoop hebben DOEN iets anders dan mensen die weinig hoop hebben. Wat doen deze mensen anders? Welnu, ze doen wat ik reeds enige tijd toepas. Ze hakken grote dingen die ze willen bereiken op in kleine overzichtelijke porties. Dat klinkt haalbaar toch? Wat ik eveneens als haalbaar heb ervaren, is de volgende oefening in positieve emoties.

Positieve emoties veranderen je leven

De oefening is zo gepiept doch heeft een effectieve werking. Uit onderzoek blijkt dat je zes maanden na het voltooien ervan je nog steeds beter voelt. Dit is onderzocht bij zowel mensen met depressie als bij mensen zonder depressie of aanverwante aandoeningen.

De oefening gaat als volgt: noteer een week lang elke dag welke drie dingen die dag zijn gebeurd waarmee je blij bent en schrijf vervolgens op wat jouw aandeel daarin is. Ik heb de oefening afgelopen week gedaan en zelfs op mijn somberste dag kon ik hem uitvoeren. Daarbij vind ik het fijn om terug te lezen wat goed ging. Omdat de oefening me bevalt, blijf ik hem voorlopig doen.

Vervolgens zegt Fredrike iets wat bijna natuurkundig klinkt. Positieve psychologie is een aanvulling op de traditionele psychologie in de zin dat de positieve psychologie kijkt naar: “Hoe haal je mensen naar de plus in plaats van hoe haal je ze uit de min.” Dat raakt me, want het nulpunt is precies wat ik met mijn psycholoog had bereikt wat betreft mijn depressie. Als iemand nog niet in de plus zit, is de kans op terugval groot, zo legt Fredrike uit. Pffff, niet erg positief dit.

Wat wil je in de plaats van je probleem?

Ik zat op de nul met mijn depressie maar viel terug in de min. Dat komt omdat ik niets ervoor in de plaats heb gezet, zo redeneert Fredrike op basis van haar kennis van de positieve psychologie. Ze past dit principe toe op iemand die van zijn verslaving is afgekomen. De kans dat deze persoon terugvalt is groot, want er is niets voor zijn verslaving in de plaats gekomen. Alternatieven zouden kunnen zijn: een dak boven het hoofd, goede vrienden, een baan, gezond eten en sporten. Ah, dat bedoelt Fredrike dus. Hiermee kan ik wel wat.

Ik ga wat in de plaats zetten van mijn depressie. Ik was al begonnen met mijn aandacht op het positieve en dat blijf ik doen. Daarnaast stel ik doelen die ik wil bereiken. Vooralsnog denk ik aan de volgende vier dingen die ik mezelf ten doel stel: ontspanning, energie, harmonie en creatie. Dat ziet er heel mooi uit vind ik. Nu nog bedenken hoe ik daar kom. Ook daarop heeft Fredrike een antwoord.

Visualiseren kan je helpen naar je gewenste uitkomst

Reeds in 1970 was er een psycholoog die tijdens de behandeling aan cliënten de volgende vraag stelde: “Over zes maanden kom ik je tegen, welke veranderingen zie ik dan bij je en hoe ben je daarbij gekomen?” De visualisatieopdracht maakte dat het na zes maanden echt beter met hen ging.

De beste manier om je kwaliteit van leven te verbeteren is om vooruit te kijken en als het ware je gewenste resultaat te ‘ontwerpen’. Hoe wil je je toekomst hebben en wat ga je ervoor doen? Wat ik wil bereiken is dus ontspanning, energie, harmonie en creatie. Hoe ik daar wil komen, is onder andere bewegen, gezond eten, mediteren, luisteren, lezen en schrijven. Zo klinkt het nog wat abstract maar ik heb in de notities van mijn telefoon een gedetailleerdere uitwerking gemaakt die ik je hier zal besparen. Ik moedig je van harte aan om het te doen want door het noteren alleen al, merk ik dat ik meer oog ervoor krijg en de acties daadwerkelijk ga uitvoeren. Stapje voor stapje voorwaarts richting mijn gewenste uitkomst.

Fredrike bespreekt in de podcast tevens een ander ingrediënt dat je kunt gebruiken om het beste uit je leven te halen, namelijk het kennen van je krachten.

Leven via je krachten

De positieve psychologie heeft als tegenhanger van de DSM-5 classificatiesysteem van klinische stoornissen een classificatie ontwikkeld van sterke kanten. Het is een vragenlijst. Als je hem invult, krijg je een uitdraai van jouw persoonlijke 24 sterke eigenschappen met jouw persoonlijke top vijf. Als je jouw top vijf zoveel mogelijk kunt combineren in je werk, relaties en hobby’s zul je meer geluk ervaren, aldus de uitkomsten van onderzoek binnen de positieve psychologie. Ik heb de vragenlijst doorlopen en mijn top vijf is:

  • Waardering van de mooie dingen in het leven
  • Spiritualiteit
  • Creativiteit
  • Humor
  • Eerlijkheid

De top vijf van je krachten zijn behulpzaam bij de laatste tip van Fredrike.

Creëer de best mogelijke dag

Fredrike adviseert om van elke dag de best mogelijke dag te maken. Dit betekent niet de beste dag, maar de best mogelijke dag binnen je omstandigheden. De vraag die je jezelf stelt is bijvoorbeeld hoe je ondanks ziekte, geldzorgen of relationele problemen het beste van je dag maakt. Ze voegt toe dat je hiertoe je top 5 aan krachten kunt inzetten. Nou, dat ga ik dan maar snel doen dan. Terugblikkend op mijn top vijf kan ik – van onder naar boven – het volgende concluderen: “Eerlijk gezegd vind ik het wel grappig dat ik nu iets gecreëerd heb wat spiritueel is ook nog. Mooi he? 😊”

Bron:

Positiviteitspodcast Boukje Jongedijk – Fredrike Bannink

1 1 vote
Artikel waardering
Subscribe
Abonneren op
guest

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments