Gezond door denken en voelen

Verbeter je immuunsysteem

Vandaag neem ik je op sleeptouw in de wereld van de neurowetenschappen, epi-genetica en kwantumfysica. Of eigenlijk gaat dr. Joe Dispenza dit doen, want hij is gespecialiseerd in deze vakgebieden*. Op basis van zijn expertise legt hij uit hoe je jouw immuunsysteem kunt verbeteren via je gedachten en emoties (1).

Gedachten en emoties hebben invloed op je gezondheid

Joe heeft een meditatiemethode ontwikkeld gericht op je denken én voelen. Samen met andere wetenschappers onderzoekt hij de effecten van deze methode op de gezondheid van deelnemers aan evenementen die hij organiseert.

Dit is wetenschappelijk bewezen

Voor hun onderzoek gebruiken ze geavanceerde technologieën**. Als je direct enkele bijzondere onderzoeksresultaten wil lezen die aantonen dat je met je denken en voelen je gezondheid kunt beïnvloeden, scrol dan naar het einde van deze blog***. Dan ga ik intussen verder met hoe het in zijn werk gaat.

We starten met het denken en ik waarschuw je, aanvankelijk klinkt het wat somber, maar het komt goed.

Negatieve gedachten geven een stress emotie

Uitgangspunt voor de methode van Joe is dat niet alleen een stressvolle situatie je stress kan geven, maar dat je je stressreactie kunt activeren door een gedachte alleen, dus zonder dat zich op dit ogenblik een stressvolle situatie afspeelt (2 aan het begin).

Wanneer je denkt aan een probleem of negatieve ervaring, produceert je brein stofjes die een stress emotie veroorzaken. Voorbeelden van dergelijke emoties zijn angst, woede en verdriet. Ter illustratie vertelt Joe dat je met je gedachten kunt afdwalen naar een nare situatie uit je jeugd en dat je je opeens ongelukkig kunt voelen (2 op 29 seconden). Ik herken dit bij mezelf, misschien jij ook?

Van stress kun je ziek worden

Ik heb op een pijnlijke manier geleerd dat – vooral langdurige – stress kan leiden tot ziekte. Wetenschappelijk is eveneens aangetoond dat stresshormonen ziekte veroorzaken (4 en 5).

Nu we weten dat negatieve gedachten leiden tot een stress emotie en dat stress tot ziekte kan leiden, kunnen we concluderen dat we onszelf ziek kunnen denken.

Negatieve gedachten kunnen je ziek maken

Joe licht duidelijk toe hoe dit werkt. Hij zet uiteen dat negatieve gedachten in eerste instantie voortkomen uit ervaringen van het verleden en dat die gedachten een gewoonte zijn geworden. Je leeft op routine en je hersenen zijn geprogrammeerd op basis van ervaringen uit het verleden (2 op 3 minuten en 15 seconden).

Je hersenen zijn een geheugen van het verleden

Elke herinnering die je hebt opgeslagen in je hersenen heeft een bijbehorende emotie die je ervaart in je lichaam. Je lichamelijke emoties zijn het product van het denken aan ervaringen uit het verleden. Emoties creëren op hun beurt weer gedachten die wederom emoties creëren waardoor je in het verleden blijft leven (2, op 9 minuten en 50 seconden en 3 op 34 minuten en 30 seconden).

Het gevolg is dat je vertrouwde verleden de voorspelbare toekomst wordt en in geval van negatief denken is die toekomst ziekte (2 op 1,5 minuut). Nou, daar ben ik dan lekker mee.

Via positieve gedachten kun jezelf beter denken

Het is hoog tijd voor het leukere gedeelte. Je kunt je gedachten namelijk ook ten gunste van je gezondheid benutten. Hoe je denkt en hoe je je voelt, creëert je staat van zijn. Daarom geldt op gelijke wijze dat onze gedachten ons kunnen beter maken. Voorwaarde is dat je positieve gedachten kiest.

Een beetje jammer is dat het negatief denken een gewoonte is geworden en het veranderen van gewoonten niet eenvoudig is.

Gewoonten veranderen kost inspanning

Volgens Joe is 95 procent van wie zijn in feite een herinnerde set van gedragingen, emotionele reacties en onbewuste gewoonten die samen functioneren als een computerprogramma. Je kunt dus vol goede moed met die resterende vijf procent van je geest zeggen: “Ik wil gezond zijn”, maar je lichaam zal automatisch volgens dat vaste programma reageren (2 op 5 minuten).

Het fijne nieuws is, dat je het kunt veranderen. Meditatie is een eerste stap naar verandering, ook hier spreek ik uit ervaring.

Meditatie is een eerste stap naar gezondheid

Meditatie maakt dat je je hersengolven vertraagt waardoor je je bewust wordt van je negatieve gedachten. Normaal gesproken zouden die gedachten ongemerkt aan je voorbijgaan, maar wél tot een negatieve emotie leiden waarin je kunt blijven hangen en waarvan je uiteindelijk ziek kunt worden. In meditatie kun je niet weglopen voor je gedachten en word je je tevens bewust van je emotionele reactie op die gedachten (3 op 107 minuten).

Meditatie maakt je bewust van je negatieve gedachten én je stress emoties

Naast meditatie is nóg iets nodig om tot verandering te komen en dat is het verkorten van de duur van je emotionele reactie. Dit klinkt eenvoudiger dan het is.

Volgens Joe heeft dat heeft te maken met de aard van de emotionele reactie die je hebt. Hoe sterker de emotionele reactie is, des te meer je je richt op de veroorzakende situatie. Je geest maakt als het ware een foto van de situatie en slaat die op in je geheugen (2 op 6 minuten en 20 seconden). Ons lange termijn geheugen is gecreëerd door sterke emotionele ervaringen****.

Als je je stressreactie verkort, verbeter je je immuunsysteem

Je kunt je emotionele reactie verkorten door naast meditatie ook metacognitie in te zetten. Dit houdt ongeveer in dat je je denken, voelen en handelen verandert met intentie (2 op 20 minuten en 28 seconden).

Metacognitie is de tweede stap naar een goede gezondheid

De volgende drie elementen van metacognitie zijn me opgevallen in Joe’s betoog:

 1. Je hoeft niet alles te geloven wat je denkt (2 op 19 minuten en 45 seconden).
 2. Het afleren van oude negatieve gedachten is nodig om nieuwe positieve gedachten ervoor in de plaats te kunnen zetten. Je kunt dit vergelijken met het planten van een tuin. Je moet eerst onkruid wieden en de oude planten eruit halen om ruimte te maken voor nieuwe (2 op 21 minuten en 15 seconden).
 3. Je dient bewust je oude negatieve gedachten te vervangen door nieuwe positieve gedachten. Dit is belangrijk want als je 60 duizend gedachten op een dag hebt en 95 procent van deze gedachten is hetzelfde als de dag ervoor, dan verandert je leven weinig. Dezelfde gedachten leiden namelijk tot hetzelfde gedrag en dezelfde ervaring wat weer eenzelfde emotie tot gevolg heeft.

Dit transformatieproces kan onrust geven

Het gaat erom dat je niet dezelfde gedachten kiest als de dag ervoor. Wanneer je een andere gedachte denkt, kun je je ongemakkelijk gaan voelen (2 op 10 minuten). Dit ongemak heeft verschillende redenen:

 1. Je zult in je omgeving altijd mensen tegenkomen die een emotie oproepen behorend bij een gebeurtenis uit het verleden (2 op 22 minuten en 50 seconden).
 2. Je lichaam is bekend met het oude patroon en er is nog geen gewoonte gecreëerd. Als je een andere keuze maakt, dan bevindt je lichaam zich in het onbekende en wil het terugkeren naar vertrouwd terrein door te zeggen: “Begin morgen, dit voelt niet goed” (2 op 11 minuten en 10 seconden).
 3. De emoties van de vertrouwde negatieve ervaringen geven je lichaam en brein een energie boost. Mensen raken daaraan verslaafd en ze gebruiken de problemen in hun leven om hun beperkingen te herbevestigen zodat ze ten minste iets voelen (2 op 8 minuten en 55 seconden).
 4. Je dient iets over de toekomst te denken en voelen en die heb je nog niet meegemaakt (3 op 14 minuten).

Transformatie vergt creativiteit

Omdat het om toekomstige gebeurtenissen gaat, kun je niet wachten op je nieuwe relatie om liefde te voelen of op heling om je gezond te voelen. Je zult creatief moeten zijn om nieuwe gedachten te denken over toekomstige situaties en je zult tegen je lichaam moeten zeggen: “Nee, ik ga niet terug naar het verleden”.

Transformatie kun je oefenen

Het helpt als je jezelf traint je te voelen alsof een toekomstige gebeurtenis al heeft plaatsgevonden (3 op 101 minuten en 50 seconden). Op het moment dat je iets ervaart dat goed voelt, kun je bijvoorbeeld tegen jezelf te zeggen: “Ik onthoud dit gevoel zodat ik het op commando kan oproepen.” Vervolgens kun je het gevoel laten gaan en het opnieuw oproepen zodat je het je kunt herinneren en het een vaardigheid wordt (3 op 75 minuten).

Tevens kun je wanneer je iets op een manier hebt aangepakt die je niet bevalt, een beeld maken over hoe je het kan gaan aanpakken in de toekomst en dit kun je oefenen (3 op 73 minuten). Het oefenen kun je leren door de observatie van mensen die dat succesvol doen, dus ook in negatieve omstandigheden (3 op 60 minuten).

Je lichaam kent het verschil niet tussen echt en onecht en zal reageren. Het zal neurologische paden maken in je brein alsof de gebeurtenis zich al afspeelt. Als je je brein blijft trainen op deze manier, kun je je gedragen als een gelukkig persoon (2 op 13 minuten en 15 seconden).

Waarom doe je dit in meditatie?

Meditatie helpt bij het oefenen, want je zit en je ogen zijn gesloten. Hierdoor sluit je je af van je omgeving en kun je niet weglopen maar je aandacht richten op je intentie (2 op 18 minuten). Je kunt tegen jezelf zeggen: “Ik ga niet opstaan totdat ik me voel zoals in mijn intentie”. Wanneer je dit dagelijks doet, word je uiteindelijk immuun voor je omgeving. Dit zal je gezondheid in positieve zin beïnvloeden.

Nou, het is best een heel verhaal maar ik vind het geweldig, hopelijk jij ook. Weet je wat? Ik ga het ter plekke oefenen.

Mijn toekomstmeditatie

Met gesloten ogen droom ik weg. Naar onderstaand paradijs.

Paradijs

Gut, het is echt prachtig hier. En wat voel ik me ontspannen. Ik ben zó benieuwd waar ik ben als ik mijn ogen weer open….🏝️.

Aanbevolen boek

In dit boek legt dr. Joe Dispenza zijn visie uit hoe je aan je gezondheid kunt werken via je gedachten en emoties.
Hij beschrijft verhalen van mensen die zijn methode hebben gevolgd en zijn genezen.
Tevens geeft hij een geleide meditatie die je zelf kunt toepassen.
Voor een inkijkexemplaar klik hier.

Jij bent de placebo

Voetnoten

* Definitie epi-genetica, definitie kwantumfysica. Dr. Joe Dispenza is faculteitslid van de ‘Quantum University’ in Hawaii, het ‘Omega Institute for holistic Studies’ in New York en het ‘Kerr Paulo Centre for Yoga and Health’ in Stockbridge, Massachusetts.

** In de onderzoeken gebruiken dr. Joe Dispenza en zijn mede-onderzoekers geavanceerde methoden zoals epi-genetische testen, hersenonderzoek met EEG’s en een techniek om energie te meten genaamd ‘gas-discharge visualization technology’.

*** Onderzoekresultaten waaruit blijkt dat je met je denken en voelen je gezondheid kunt beïnvloeden zijn onder andere:

Behandeling en preventie van virussen. Voorafgaand aan en na afloop van een meditatiebijeenkomst van een week is bloed afgenomen bij 32 mensen die random zijn geselecteerd. Hun immuniteit bleek significant te zijn verbeterd door de bijeenkomst. Een van de casu beschrijft hoe een deelnemer die aan het begin van de bijeenkomst ernstig ziek was, aanzienlijk herstelde. De onderzoekers hebben zijn bloed blootgesteld aan het virus Covid19. Voorafgaand aan de bijeenkomst absorbeerden alle plasmacellen het virus en was er een infectie. Na de bijeenkomst waren er vrijwel geen infecties aanwezig in het bloed, het resultaat was bijna nul. De deelnemer was dus immuun geworden voor Covid19 (3 op 1:55).

Verandering in de genen. In een groep mensen die een vier dagen durende meditatiebijeenkomst hebben bijgewoond, zijn verschillende genetische uitdrukkingen gemeten. Na vier dagen waren verschillende genen verbeterd, namelijk:

 • – twee genen die kanker en tumorgroei onderdrukken;
 • – twee genen die celgroei vergroten als gevolg van leren;
 • – het gen dat stamcellen aanspoort naar beschadigde gebieden te gaan en ze te herstellen en
 • – het gen voor geoxideerde stress (2 op 29 minuten).

Verhoging van de levensverwachting. Bij mensen die in twee maanden tijd 5 tot 7 dagen mediteerden, is de lengte van hun telemoren gemeten. Telemoren zeggen iets over onze biologische leeftijd; Hoe langer de telemoren, hoe hoger de levensverwachting. Bij 70 procent van de deelnemers waren de telemoren verlengd na afloop van de twee maanden, 40 procent had een significante verlenging en 2 procent had een opvallende verlenging (2 op 30 minuten).

Meer onderzoek:

**** Als mensen in de emotionele reactie blijven hangen, dan wordt het een ‘stemming’. Als mensen daarin maanden blijven hangen dan wordt het ‘temperament’ en als dit jaren voortduurt, dan heet het een ‘persoonlijkheidstrek’ (3 op 7 minuten en 45 seconden).

Bronnen

1. https://youtu.be/dLTLlfBUW3g

2. How to Unlock the Full Potential of Your Mind | Dr. Joe Dispenza on Impact Theory – YouTube)

3. THIS IS Why You Can’t FIND LOVE (Reprogram Your Mind For Love Today!)| Joe Dispenza & Lewis Howes – YouTube).

4. Wetenschappelijk bewijs dat stress ziek maakt geleverd – Het Belang van Limburg (hbvl.be)

5. Langdurende stress | De Psycholoog (tijdschriftdepsycholoog.nl)

0 0 votes
Artikel waardering
Subscribe
Abonneren op
guest

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments